Vakantie stop

1 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2016 zijn gesloten voor de reguliere activiteiten in verband met de vakantie en het evenement BCC.

Laaste lessen zijn op 31 juli. De eerste lessen beginnen weer op 4 september

9-6-2016 Vakantie stop

 Vakantie stop

1 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2016 zijn gesloten voor de reguliere activiteiten in verband met de vakantie en het evenement BCC

Op vrijdag 4 december j.l.

Op vrijdag 4 december j.l. is er tijdens een BALV een nieuw (interim ) bestuur opgestaan naar aanleiding van het vroegtijdig stoppen van het gehele bestuur.
Er was sprake van diverse strubbelingen op organisatorisch niveau, waardoor een onhoudbare situatie ontstond.

Lees meer